Vizija in poslanstvo

VIZIJA - Želimo biti najboljša trgovska veriga na območju celotne Štajerske in tudi Slovenije. Želimo biti prepoznavni po nizkih cenah, odlično opravljenih trgovskih storitvah, kakovostnih izdelkih, prijaznih zaposlenih in zadovoljnih kupcih.
 
POSLANSTVO - Menimo, da mora poslanstvo vedno temeljiti na napredku. Naše poslanstvo je zadovoljiti potrebe kupcev, predvsem z odlično opravljenimi trgovskimi storitvami, visoko kakovostjo trgovskega blaga in s konkurenčnimi cenami. Našim zaposlenim zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja. Želimo ostati hitro rastoče, zelo dobro organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do zaposlenih, ter na odgovornem odnosu do naravnega in družbenega okolja v katerem živimo.