Vizija in poslanstvo

VIZIJA - Želimo biti najboljša trgovska veriga na območju celotne Štajerske in tudi Slovenije. Želimo biti prepoznavni po nizkih cenah, odlično opravljenih trgovskih storitvah, kakovostnih izdelkih, prijaznih zaposlenih in zadovoljnih kupcih.
 
POSLANSTVO - Menimo, da mora poslanstvo vedno temeljiti na napredku. Naše poslanstvo je zadovoljiti potrebe kupcev, predvsem z odlično opravljenimi trgovskimi storitvami, visoko kakovostjo trgovskega blaga in s konkurenčnimi cenami. Našim zaposlenim zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja. Želimo ostati hitro rastoče, zelo dobro organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do zaposlenih, ter na odgovornem odnosu do naravnega in družbenega okolja v katerem živimo.

 


MFE JAGROS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Preko tega sklada s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo se sofinancira:

  • MFE JAGROS ŠENTJUR
  • MFE JAGROS LATKOVA VAS
  • MFE JAGROS MOZIRJE
  • MFE JAGROS CELJE