ŽIVILA
Šifra produkta: 4015400991311
Na zalogi

JAR SENSITIVE 450ML

Jar detergent za posodo Sensitive, neto količina 450 ml.

2,59 EUR / KOS

Opozorila:

  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Znamka
JAR

Ponudba iz aktualnega letaka

Redna cena 6.49
23 %
akcija
4,
99 EUR
Redna cena 4.79
30 %
akcija
3,
35 EUR
Redna cena 26.99 EUR
50 %
Takoj ceneje
13,
49 EUR
Redna cena 6.49
23 %
akcija
4,
99 EUR
1,99 EUR / KOS
pricing action image
Ponudba iz letaka
1,99 EUR / KOS
pricing action image
Ponudba iz letaka
Redna cena 2.49
20 %
akcija
1,
99 EUR
1,99 EUR / KOS
pricing action image
Ponudba iz letaka
Redna cena 2.49
20 %
akcija
1,
99 EUR